รมว.ต่างประเทศโมร็อกโกเยือนไลบีเรีย

รมว.ต่างประเทศโมร็อกโกเยือนไลบีเรีย

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ ความร่วมมือในแอฟริกา และผู้อพยพชาวโมร็อกโกแห่งราชอาณาจักรโมร็อกโก ฯพณฯ Nasser BOURITA และคณะผู้แทนคาดว่าจะเดินทางถึงไลบีเรียในวันพฤหัสบดีที่ 18 สิงหาคม 2022 เพื่อเยี่ยมชมการทำงานอย่างเป็นทางการหนึ่งวันจากการเปิดเผยของกระทรวงต่างประเทศ ฯพณฯ นาย Nasser BOURITA รัฐมนตรีต่างประเทศโมร็อกโกและคณะจะเข้าพบหารือกับ ฯพณฯ Dr. George Manneh WEAH ประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐไลบีเรียและเจ้าหน้าที่สำคัญของรัฐบาลไลบีเรีย

การหารือกับประมุขแห่งรัฐไลบีเรียจะครอบคลุมประเด็นต่างๆ มากมาย รวมถึงความสัมพันธ์โมร็อกโก-ไลบีเรีย ตลอดจนประเด็นระดับภูมิภาคและระหว่างประเทศ

นาย Bourita จะกล่าวคำชม

เชยของสมเด็จพระราชาธิบดีโมฮัมเหม็ดที่ 6 แห่งราชอาณาจักรโมร็อกโกต่อ ฯพณฯ Dr. George Manneh WEAH ประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐไลบีเรียสำหรับบทบาทผู้นำที่เป็นแบบอย่างในการนำสันติภาพและสร้างความมั่นคงในมาโน River Union และภูมิภาคย่อย ECOWAS

ฯพณฯ Bourita จะจัดการเจรจากับ ฯพณฯ Amb รัฐมนตรีต่างประเทศไลบีเรีย Dee Maxwell Saah KEMAYAH, Sr. และจะเปิดตัวงานปรับปรุงอาคารกระทรวงการต่างประเทศ และต่ออายุความมุ่งมั่นของโมร็อกโกในการสนับสนุนการเสริมสร้างและพัฒนาขีดความสามารถของมนุษย์ของไลบีเรียผ่านการมอบทุนการศึกษาและโครงการฝึกอบรมอื่นๆ โมร็อกโกวางแผนที่จะกระชับความสัมพันธ์พิเศษนี้ให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้นภายใต้กรอบของแผนระดับชาติที่สำคัญของไลบีเรีย – “Pro Poor Agenda for Prosperity and Development

การหารือกับประมุขแห่งรัฐไลบีเรียจะครอบคลุมประเด็นต่างๆ มากมาย รวมถึงความสัมพันธ์โมร็อกโก-ไลบีเรีย ตลอดจนประเด็นระดับภูมิภาคและระหว่างประเทศ

 ฯพณฯ นาย Bourita จะกล่าวคำชมเชยของสมเด็จพระราชาธิบดีโมฮัมเหม็ดที่ 6 แห่งราชอาณาจักรโมร็อกโกต่อ ฯพณฯ Dr. George Manneh WEAH ประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐไลบีเรียสำหรับบทบาทผู้นำที่เป็นแบบอย่างในการนำสันติภาพและสร้างความมั่นคงในมาโน River Union และภูมิภาคย่อย ECOWAS

จะจัดการเจรจากับ ฯพณฯ Amb รัฐมนตรีต่างประเทศไลบีเรีย Dee Maxwell Saah KEMAYAH, Sr. และจะเปิดตัวงานปรับปรุงอาคารกระทรวงการต่างประเทศ และต่ออายุความมุ่งมั่นของโมร็อกโกในการสนับสนุนการเสริมสร้างและพัฒนาขีดความสามารถของมนุษย์ของไลบีเรียผ่านการมอบทุนการศึกษาและโครงการฝึกอบรมอื่นๆ โมร็อกโกวางแผนที่จะกระชับความสัมพันธ์พิเศษนี้ให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้นภายใต้กรอบของแผนระดับชาติที่สำคัญของไลบีเรีย – “Pro Poor Agenda for Prosperity and Development

เงินเดือนผู้ตรวจบัญชีทั่วไปถูกตัดร้อยละ 53 และเงินเดือนเจ้าหน้าที่และพนักงานถูกตัดจากร้อยละ 1 เป็นร้อยละ 38  

สายงานกระทรวง 

หน่วยงาน และคณะกรรมาธิการไม่ได้ดำเนินการตามข้อเสนอแนะรายงานการตรวจสอบในลักษณะที่น่าพอใจ มีการทำซ้ำของจุดอ่อนของระบบและการควบคุมที่ระบุในการตรวจสอบของกระทรวง หน่วยงาน และคณะกรรมาธิการทุกรอบการตรวจสอบ 

นอกจากนี้ บุคคลและหน่วยงานที่รับผิดชอบโดย GAC และคณะกรรมการบัญชีสาธารณะของสภานิติบัญญัติแห่งชาติในรายงานที่ส่งถึงประธานาธิบดีเพื่อดำเนินการจะไม่ถูกรับผิดชอบ

การสร้างข้อตกลงสันติภาพอักกราปี 2546 GC มีหน้าที่รับผิดชอบในการส่งเสริมธรรมาภิบาลโดยให้คำปรึกษา ออกแบบ และกำหนดนโยบายที่เหมาะสม การจัดการสถาบัน และกรอบการทำงานที่จำเป็นสำหรับการบรรลุธรรมาภิบาล และส่งเสริมความซื่อสัตย์ในทุกระดับของสังคม ทั้งในภาครัฐและเอกชน สถาบัน.

อย่างไรก็ตาม ในช่วงปีที่อยู่ระหว่างการทบทวน GC ประสบปัญหาในการตรวจสอบและประเมินประสิทธิภาพของสถาบันการกำกับดูแล เนื่องจากประธาน Cllr. A. Ndubusi Nwabudike ชาวไนจีเรีย เป็นผู้ละเมิดหลักธรรมาภิบาลทุกข้อเท่าที่จะจินตนาการได้

สำหรับผู้เริ่มต้น Cllr. Nwabudike ไม่เคยได้รับการยืนยันจากวุฒิสภา ซึ่งเป็นการละเมิดกำหนดเวลา 90 วันอย่างชัดเจนสำหรับการแสดง แม้จะเกินเวลา Nwabudike ยังคงอยู่ในตำแหน่งที่สร้างความหายนะให้กับพนักงานและการข่มขู่ 

vwgrouplitigation.com
redemptionreg.com
idiotcollective.com
careyrockland.com
southernflattrackleague.com
mantasdemudanzas.com
newyorklovesmountains.org
painkillerawareness.org
sissidebeauregard.com
chucklebrain.com
axisbanklogin.net
coloquiosdelapuntadelamona.org
klasaa.net